מנועי הזרקת מסילה משותפת

משמעות רמת הניקיון במנועי הזרקת מסילה משותפת

משמעות רמת הניקיון במנועי הזרקת מסילה משותפת מערכות מתקדמות לסינון דלק דיזל שיעמדו בדרישות מערכות HPCR למנועים עם מערכות המושתתות על הזרקת דלק בלחץ גבוה (HPCR) נדרשות ר...
HPCR, ISO, מזהמים, מנועי הזרקת מסילה משותפת, מסנני דלק, סינון דלק, צריכת דלק