Uncategorized

לוגיה משווקת מפרידי שומן לעסקי המזון

        משווקת מגוון רחב של מפרידי שומן ומפרידי שומן אורגניים למטבח בנפחים של 200, 800, 1600, 2000, 3650, 5300, 6000, 6900, 8500, 11000 ו-16000 ליטר. מפרט טכני: – אחריות ל-3 שנים. – מ...
No tag

הנחיות איגוד המים

למנהל הרשות הממשלתית למים וביוב (מנהל הרשות) אחריות כוללת על מצב מקורות המים, על זמינותם לכלל הצרכים ועל איכותם. לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקי...
No tag