טיפול בשפכים

טיפול בשפכים

לוגיה מציעה ללקוחותיה מגוון כימיקאלים ומוצרים בקטריולוגיים ייחודים ומרוכזים לטיפול בשפכים אורגניים ממסעדות, בית חולים ובנייני משרדים וטיפול בפסולת תעשייתית, כולל בשמנים מינראליים, לצד מגוון פתרונות לתעשיות התרופות, הקוסמטיקה ועוד.

בבעלות החברה מעבדה כימית משוכללת בארה"ב בה פועל צוות כימאים מנוסה, האמון על פיתוח ותכנון פתרונות ייחודים ללקוח.

Hydroclean + Hydroclean Booster

חומר חזק במיוחד להמסת שומנים אורגאניים במפרידי שומן ,בורות ו – Lift Station
מפרק את השומנים לדו תחמוצת הפחמן ולמים ,מנקה את המפריד לחלוטין משאריות ומלכלוך.

Passage

בקטריה בריכוז מאוד גבוה לפירוק שומנים ושמנים אורגניים ומינרלים.
מגיע כנוזל,בלוק מוצק או כאבקה.

משאבות מינון:

משאבות מינון מתוחכמות ועמידות הניתנות לתכנות ובקרה מרחוק.